Pola oznaczone * are mandatory.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez Kaspersky Polska sp. z o.o. w celu kontaktu oraz przygotowania i przekazywania informacji o produktach i usługach Kaspersky zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kaspersky Lab's Polityka Prywatności

success
Cyberbezpieczeństwo przemysłu – szkolenia i budowanie świadomości

Stosowanie odpowiednich narzędzi ochrony to tylko jeden z aspektów zabezpieczania jednostek przemysłowych. Kluczowym zadaniem jest także prowadzenie szkoleń personelu – błędy ludzkie wynikające z braku wiedzy w zakresie cyberzagrożeń są często główną przyczyną zaistnienia incydentu. Kaspersky oferuje krótkie, intensywne szkolenia zaprojektowane dla codziennych użytkowników systemów komputerowych, jak również dla ekspertów ds. IT/OT oraz operatorów i inżynierów systemów ICS. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez ekspertów z Kaspersky.

Podstawy cyberbezpieczeństwa

Szkolenie dla wszystkich pracowników pionu przemysłowego, którzy korzystają z systemów komputerowych. Błędy ludzkie wynikające z braku wiedzy w zakresie cyberzagrożeń są często główną przyczyną zaistnienia incydentu. Szkolenie z podstaw cyberbezpieczeństwa buduje świadomość i promuje odpowiednie podejście, gdzie dobre praktyki higieny komputerowej stanowią integralną część kultury korporacyjnej. Pracownicy nie zawsze zdają sobie sprawę z wagi ich odpowiedzialności za własne środowisko pracy. W ramach szkolenia personel otrzymuje wiedzę, dzięki której każdy ma szansę zrozumieć swoją rolę w ochronie przed zagrożeniami charakterystycznymi dla środowisk przemysłowych. Uczestnicy poznają także zasady bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy w systemach komputerowych. Szkolenie trwa jeden dzień. Uczestnicy otrzymują certyfikaty.

Podstawy cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo przemysłu
- gry symulacyjne
Cyberbezpieczeństwo przemysłu<br /> - gry symulacyjne

Pracownicy z kadry menedżerskiej, np. z działu finansowego lub zaopatrzeniowego, mogą nie być w pełni świadomi swojej roli w cyberbezpieczeństwie przedsiębiorstwa. Kaspersky Industrial Protection Simulation (KIPS) to angażująca gra symulująca prawdziwe cyberataki na przemysłowe systemy sterowania, demonstrując główne wyzwania związane z zapewnieniem ochrony w środowisku przemysłowym. Reagując na incydenty i nawiązując interakcje, uczestnicy odkrywają, w jaki sposób sami mogą potencjalnie wpłynąć na zwiększenie poziomu ochrony, a także rozwijają nowe umiejętności pozwalające na radzenie sobie z nietypowymi problemami. Dla różnych sektorów powstały oddzielne wersje gry, łącznie z branżą oczyszczania wody, energetyczną, transportową itd. Rozgrywka może toczyć się z mistrzem gry obecnym na miejscu lub online.

Cyberbezpieczeństwo przemysłu w praktyce

Szkolenie zaprojektowane z myślą o pracownikach, którzy bezpośrednio stykają się przemysłowymi systemami i sprzętem sterowania, a także są odpowiedzialni za bezpieczeństwo IT/OT. Uczestnicy zyskają szczegółowy wgląd w krajobraz cyberzagrożeń oraz wektorów ataku – w szczególności w odniesieniu środowisk przemysłowych. W ramach szkolenia pracownicy zyskają dostęp do wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne przygotowanie planu reagowania na incydenty, łącznie z podstawami analizy szkodliwego oprogramowania i kryminalistyki cyfrowej. Program szkolenia może być dostosowany do wymagań klienta. Szkolenie trwa jeden lub dwa dni.

Cyfrowa kryminalistyka w odniesieniu do systemów ICS - dla profesjonalistów

Szkolenie zaprojektowane z myślą o ekspertach ds. bezpieczeństwa IT/OT, którzy pracują z systemami przemysłowymi i chcą rozwinąć umiejętności z zakresu kryminalistyki cyfrowej, jak również dla specjalistów ds. kryminalistyki cyfrowej, którzy chcą rozpocząć pracę w branży przemysłowej.   Systemy ICS stawiają wiele unikatowych wyzwań i ograniczeń w odniesieniu do kryminalistyki cyfrowej. Narzędzia i technologie wykorzystywane w środowiskach IT są często niewystarczające lub wręcz bezużyteczne, zatem działania takie jak gromadzenie materiału dowodowego muszą być realizowane ręcznie. Szczególny nacisk jest położony na konieczność jak najszybszego zakończenia analizy i przywrócenia systemów do pełnej sprawności. Pracując z ekspertami ds. kryminalistyki cyfrowej, uczestnicy poznają unikatowe aspekty tej dziedziny w odniesieniu do systemów ICS – od identyfikowania incydentów po gromadzenie danych, analizę i raportowanie.