Pola oznaczone * are mandatory.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez Kaspersky Polska sp. z o.o. w celu kontaktu oraz przygotowania i przekazywania informacji o produktach i usługach Kaspersky zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kaspersky Lab's Polityka Prywatności

success
Współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania
Problemu cyberbezpieczeństwa jednostki przemysłowej nie da się rozwiązać wyłącznie poprzez zastosowanie technologii ochrony – kluczową rolę odgrywa stabilność działania oprogramowania i sprzętu przemysłowego, a także synergia z wybranym rozwiązaniem bezpieczeństwa.

Tworzenie bezpiecznego środowiska wymaga zatem wspólnego wysiłku. Dlatego współpracujemy z coraz większą liczbą producentów automatyki przemysłowej, przechodzimy procesy certyfikacji i testy kompatybilności, opracowujemy wspólne modele działania i integrujemy nasze rozwiązania z produktami innych dostawców.


Tworzenie nowych środowisk, takich jak architektura IoT, jak również rozbudowywanie starych systemów, może pociągać za sobą konieczność rozwiązywania problemów z heterogenicznymi komponentami i pakietami oprogramowania. Sytuację komplikuje dodatkowo konieczność adoptowania nowych technologii, które często znajdują się jeszcze w fazie rozwoju. Naszym zadaniem jest pomagać integratorom systemów ochrony w budowaniu bezpiecznych, zunifikowanych środowisk.


Kaspersky oferuje dojrzałe i wnikliwie przetestowane narzędzia wspomagające budowanie odpornych na awarie, chronionych systemów przemysłowych. Nasza wiedza ekspercka pozwala producentom dostarczać rozwiązania przemysłowe wyposażone w najlepsze w swojej klasie technologie bezpieczeństwa, które są w pełni zgodne z wymaganiami i zaleceniami. W rezultacie powstaje zintegrowane rozwiązanie, które daje korzyści nie tylko użytkownikom końcowym, lecz wszystkim stronom zaangażowanym w łańcuch dostawy.

 

Ramy cyberbezpieczeństwa przemysłowego – przeczytaj dokument

Kaspersky współpracuje z producentami sprzętu przemysłowego, twórcami oprogramowania i integratorami systemów dowolnego rozmiaru na całym świecie.


Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z Kaspersky, prosimy o kontakt przy użyciu formularza.
Kontakt